DIN ÅSIKT ÄR VIKTIG FÖR OSS!

  Resa: (Odernummer)
  Ditt namn (frivilligt)
  Är det här din första resa med oss?
  Ditt övergripande intryck av resan Värdera följande som 1 till 5, där 5 stjärnor är väldigt bra och 1 stjärna är väldigt dåligt. Om du inte har någon åsikt låt bli att markera.
  Busschaufför:
  Busstandard:
  Resan som helhet:
  Utflykter:
  Har du några övriga kommentarer eller förslag?
  Kommer du att resa med BD Bussresor igen?
  Får vi använda din utvärdering i marknadsföringssyfte? Detta gör vi anonymt.